สินค้าหลักของเราคือ ท่อเชื่อมสเตนเลส ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ดีมี
คุณภาพสูง และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าอย่างพิถีพิถันจาก
แผนกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงคลังสินค้าของผู้บริโภค
     โครงสร้างซึ่งทำจากสเตนเลสนั้น ไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่
ยุ่งยาก ก่อนหน้านี้ เมื่อผู้ออกแบบอาคารและวิศวกรอยู่ในขั้นตอนการ
เลือกใช้วัสดุ ปัจจัยสำคัญคือมูลค่าการลงทุน ไม่มากนักให้ความสำคัญ
ของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ในปัจจุบันนี้  ปัจจัยดังกล่าวได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างการออกแบบโดยสถาปนิก นักออก
แบบ วิศวกรโยธา และเจ้าของโครงการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น  โครง
สร้างเหล็กทั่วไปมีแนวโน้มจะต้องการการทาสีครั้งแล้วครั้งเล่า  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ก็คือ "สนิม" ปัญหาค่าจ้างแรงงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ผู้ลงทุนจึงแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
     วิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็คือ "สเตนเลสสตีล"
ปริมาณการใช้ของสเตนเลสได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าสังเกต จึงเป็นข้อยืน
ยันได้ว่า สเตนเลสได้กลายเป็น "วิธีการระยะยาวที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง"

© Copyright 2003  VP Rangsee Industry Co., Ltd.  Powered & Design by 9hosting.com

VPR  ProductsVJ  ProductsNewsCompany ProfileProductsRequest InformationContact UsCustomer Vision
HOME