วิจิตราภรณ์รังสี คือผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ( สเตนเลสสตีล ) โดยใช้
ตราสัญญาลักษณ์สินค้า " VPR "  ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตราฐาน
คุณภาพสินค้าระดับแนวหน้า จากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งภายใน และ
ภายนอก ประเทศ เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ - เครื่องเรือน เหล็กกล้าไร้สนิม
(สเตนเลสสตีล) , ผู้รับเหมา , นักออกแบบ & ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน
ภายใน - ภายนอก อาคาร, ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ , เจ้าของโครงการ
ก่อสร้าง และ จนถึง ผู้ใช้สินค้าด้วยตัวเอง เป็นต้น
 

     จึงเป็นที่แน่นอนว่า สินค้า " เครื่องเรือน - เครื่องใช้ เหล็กกล้าไร้สนิม
( สเตนเลส สตีล ) ที่มีคุณภาพสูงจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอันมี
คุณค่า ของบริษัทฯได้
สำหรับข้อมูลต่างๆ ของสินค้า สามารถดูได้ที่ www.vprangsee.com

© Copyright 2003  VP Rangsee Industry Co., Ltd.  Powered & Design by 9hosting.com

NewsCompany ProfileProductsRequest InformationContact UsCustomer VisionVPR  ProductsVJ  Products
HOME